Ρυθμίσεις Δανείων

Με τον όρο “Ρυθμίσεις δανείων” εννοούμε στην ουσία ρυθμίσεις κάθε είδους οφειλών, δηλ. Προς τράπεζες, δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία ακόμα και προς τρίτους (ιδιώτες, επιταγές, συναλλαγματικές κλπ). Και αυτό ισχύει τόσο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά (νόμος 3869/2010 – “Κατσέλη”) όσο και για υπερχρεωμένες επιχειρήσεις (νόμος 4469/2017).