Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά – Νόμος Κατσέλη 3869/2010

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά Νόμος Κατσέλη

Ο Νόμος Κατσέλη 3869/2010 αφορά τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων νοικοκυριών. Δίνει τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα που έχει περιέλθει σε αδυναμία πληρωμής να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, πετυχαίνοντας μεγάλο κούρεμα του κεφαλαίου, πληρώνοντας μικρές ή μηδενικές δόσεις, ώστε να μπορούν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις διαβίωσης τους.

Προϋποθέσεις

Ο οφειλέτης
να έχει μόνιμη αδυναμία πληρωμών, χωρίς δόλο.
να έχει ληξιπρόθεσμη οφειλή.
να μην είναι έμπορος.

Για να συμπεριλάβει ο οφειλέτης στη ρύθμιση του Νόμου και οφειλές προς το Δημόσιο κλπ., πρέπει υποχρεωτικά να έχει έστω και μια οφειλή σε Τράπεζα.

Οφειλές που καλύπτει

Δάνεια στεγαστικά.
Δάνεια καταναλωτικά
Δάνεια επισκευαστικά.
Δάνεια ΟΕΚ.
Δάνεια Α΄ κατοικίας από το Ταμείο Παραθετικών και Δανείων.
Δάνεια από Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.
Πιστωτικές κάρτες.
Επίσης σύμφωνα με την τροποποίηση που έγινε στο Νόμο Ν. 4336/2015 συμπεριλαμβάνονται οφειλές προς
το Δημόσιο,
τα Ασφαλιστικά Ταμεία,
τον ΟΤΑ,
τις περιφέρειες,
εφόσον αυτές δεν έχουν προκύψει μέσα στο τελευταίο έτος από την κατάθεση της αίτησης του οφειλέτη.

Δικαιολογητικά

1. Βεβαιώσεις οφειλών από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα στα οποία υπάρχουν οφειλές (και το ΤΠΚΔ και ο ΟΕΚ).

2. Βεβαίωση οφειλών από δημόσιο.

3. Βεβαιώσεις οφειλών από φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

4. (Τυχόν) καταγγελίες των δανειακών συμβάσεων.

5. Αντίγραφα συμβάσεων για όλες τις οφειλές, είτε ο πελάτης είναι ο ίδιος ο δανειολήπτης, είτε εγγυητής ή συνοφειλέτης.

6. ΕΝΦΙΑ και Ε9

7 .Αν η κύρια κατοικία ή το ακίνητο του οποίου επιδιώκεται η διάσωση δεν φαίνεται στο ΕΤΑΚ, αντίγραφο του συμβολαίου και πρόσφατη αντικειμενική αξία από συμβολαιογράφο (αν δεν μπορεί ο πελάτης θα την υπολογίσουμε εμείς μέσω δικού μας συμβολαιογράφου με επιβάρυνση 70,00 ευρώ)

8. Τίτλους ιδιοκτησίας των ακινήτων της περιουσίας του οφειλέτη.

9. E1, Εκκαθαριστικά τριών (3) τελευταίων ετών

10. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

11. Εισόδημα συζύγου

12. Πρόσφατη μισθοδοσία

13. Άδεια κυκλοφορίας τροχοφόρων.

14. Ότι αφορά σε ειδικές συνθήκες και αποδεικνύει επιπλέον οικονομική επιβάρυνση ή μειωμένα έσοδα. Ενδεικτικά: πιστοποιητικό σπουδών τέκνων, ανεργία τέκνων ή οφειλέτη, ασθένεια του ίδιου του οφειλέτη ή μέλους της οικογενείας που αποδεικνύει αυξημένα έξοδα ή αδυναμία προς απασχόληση.

15. Όταν υπάρχει πάνω από μία προσημείωση ή άλλο βάρος, να προσκομίζεται πιστοποιητικό βαρών από το υποθηκοφυλακείο.

16. Αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

17. Αντίγραφο ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης (κατ’ άρθρο 575 ΚΠΔ) από το οποίο να προκύπτει η μη καταδίκη του αιτούντος για οικονομικό ή φορολογικό αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος.

18. Σε περίπτωση προηγούμενης άσκησης εμπορικής δραστηριότητας, βεβαίωση διακοπής εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ (προκειμένου να διαπιστώνεται η έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας του αιτούντος).
Αντίγραφο τραπεζικών λογαριασμών (φωτ/πία βιβλιαρίου τραπέζης ή εκτύπωση ενημέρωσης υπολοίπου του λογαριασμού).

19. Αντίγραφο τραπεζικών λογαριασμών (φωτ/πία βιβλιαρίου τραπέζης ή εκτύπωση ενημέρωσης υπολοίπου του λογαριασμού).

Στοιχεία που πρέπει να αναφέρει ο πελάτης

1. Ποια τα εισοδήματα του ιδίου και της συζύγου του κατά το χρόνο λήψης δανείου.

2. Ποια η ενήμερη δόση κάθε δανείου

3. Που δαπανήθηκε το κάθε δάνειο

4. Ποιο το ύψος της μείωσης των εισοδημάτων και από ποια αιτία

5. Πόσες οι καθυστερημένες δόσεις

6. Έχουν γίνει ενέργειες από τις τράπεζες για την είσπραξη των δανείων, αν ναι από ποιες τράπεζες και ποιες ενέργειες

7. Ειδικά για τα δάνεια των αυτοκινήτων, να διευκρινίζεται αν υπάρχει παρακράτηση κυριότητας.

Διαδικασία Ένταξης

Πηγή βεβαιώσεων οφειλών και συμβάσεων από όλους τους πιστωτές
Σύνταξή πλάνου από έμπειρο δικηγόρο με όλες τις οφειλές του οφειλέτη, αναφέροντας το ιστορικό υπερχρέωσης του
Υποβολή του φακέλου του οφειλέτη στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο
Ορισμός ημερομηνιών δικάσιμων σύμφωνα με τις οποίες, με την πρώτη επικυρώνεται ο προδικαστικός συμβιβασμός σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Νόμου 3869/2010 και του ποσού που θα πρέπει να καταβάλλει ο οφειλέτης μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης και με την δεύτερη η συζήτηση της αίτησης στο Ειρηνοδικείο
Κοινοποίηση της απόφασης στους πιστωτές, εγγυητές και συνοφειλέτες

ρυθμίσεισ-δανείων.gr

Παρέχουμε ασφαλή πληροφόρηση γύρω από τις δυνατότητες ένταξης των επιχειρήσεων στον εξωδικαστικό συμβιβασμό, διαδικασία που είναι πολύ σημαντική (επειδή η πλατφόρμα είναι πολύ εξειδικευμένη και δύσχρηστη για τους μη γνώστες).

Καταρτίζουμε εμπεριστατωμένες μελέτες βιωσιμότητας από ειδικό επιτελείο οικονομολόγων, διασφαλίζοντας την βαρύτητα που χρειάζεται στην συνολική πρόταση.

Παρακολουθούμε τη πορεία της υπόθεσης από την αρχή μέχρι την οριστική επίλυση.

Επικυρώνουμε δικαστικά το αποτέλεσμα.

Διότι έχουμε πολυετή εμπειρία και καταρτισμένα στελέχη και έχουμε πραγματοποιήσει πολυάριθμα σχέδια διάσωσης υπερχρεωμένων νοικοκυριών.

Η σωστή προετοιμασία είναι καθοριστική για την σωστή έκβαση της υπόθεσης.

Άρα η επιλογή της εταιρίας μας για το σχεδιασμό και την υποβολή της πρότασής σας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία της.

Εξατομικευμένη Υποστήριξη

Καλέστε μας ΤΩΡΑ στο 2106910500 και κλείστε ένα ΔΩΡΕΑΝ ραντεβού στα γραφεία μας ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα.